તારીખ 11-02-2024 ના ચાંદી ના ભાવ : ગુજરાત ના જિલ્લા વાઈજ

ગુજરાત ભારતના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલું એક રાજ્ય છે. તે 28 જિલ્લાઓમાં વિભાજિત છે, જેમાં દરેક જિલ્લાનું પોતાનું મુખ્ય મથક છે. આ રાજ્યમાં અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ગાંધીનગર જેવા મોટા શહેરો …

आगे पढ़े

તારીખ 08-02-2024 ના ચાંદી ના ભાવ : ગુજરાત ના જિલ્લા વાઈજ

ગુજરાત ભારતના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલું એક રાજ્ય છે. તે 28 જિલ્લાઓમાં વિભાજિત છે, જેમાં દરેક જિલ્લાનું પોતાનું મુખ્ય મથક છે. આ રાજ્યમાં અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ગાંધીનગર જેવા મોટા શહેરો …

आगे पढ़े

Delhi Police Constable Result 2023

દિલ્હી પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પરિણામ જાહેર : Delhi Police Constable Result 2023

હેલો નમસ્કાર મિત્રો, આજનો દિવસ એ લોકો માટે ખુશીનો દિવસ છે જેમણે દિલ્હી પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા આપી હતી. આ ભરતીનું પરિણામ આજે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, આ પરીક્ષા 7547 જગ્યાઓ …

आगे पढ़े