તારીખ 11-02-2024 ના ચાંદી ના ભાવ : ગુજરાત ના જિલ્લા વાઈજ

ગુજરાત ભારતના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલું એક રાજ્ય છે. તે 28 જિલ્લાઓમાં વિભાજિત છે, જેમાં દરેક જિલ્લાનું પોતાનું મુખ્ય મથક છે. આ રાજ્યમાં અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ગાંધીનગર જેવા મોટા શહેરો તેમજ ભાવનગર, જામનગર, જુનાગઢ, અંજાર, મહેસાણા જેવા નાના શહેરોનો સમાવેશ થાય છે.

આ લેખમાં, આપણે ગુજરાતના બધા શહેરોમાં ચાંદીના દર વિશે ચર્ચા કરીશું. ચાંદી એક મૂલ્યવાન ધાતુ છે જેનો ઉપયોગ ઘરેણાં, વાસણો અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં થાય છે. તેનો ભાવ વિશ્વ બજારમાં ઉપલબ્ધતા અને માંગ પર આધાર રાખે છે.

ગુજરાતમાં ચાંદીના દર શહેરો થોડા અલગ હોઈ શકે છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે તે સમગ્ર રાજ્યમાં સમાન હોય છે. ચાંદીના દરો દરરોજ બદલાય છે, તેથી તાજેતરના દરો જાણવા માટે તમારે સ્થાનિક સોના-ચાંદીની દુકાનનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

આવી માહિતી મેળવો તમારા વહાર્ટસપપ માં તે માટે જોઈન કરો અમારું વહાર્ટસપપ ગ્રુપઅહી ક્લિક કરો

તારીખ 11-02-2024 ના ચાંદી ના ભાવ

શહેરતારીખકિંમત
 અમદાવાદ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 અમરેલી11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 આનંદ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 અરવલ્લી11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 ભરૂચ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 ભાવનગર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 બોટાદ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 છોટા ઉદેપુર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 દાહોદ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 દેવભૂમિ દ્વારકા11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 ગાંધી નગર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 ગીર સોમનાથ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 હિંમતનગર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 જામનગર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 જુનાગઢ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 ખેડા11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 કચ્છ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 મહીસાગર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 મહેસાણા11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 મોરબી11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 નર્મદા11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 નવસારી11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 પાલનપુર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 પંચ મહેલ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 પાટણ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 પોરબંદર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 રાજકોટ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 સુરત11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 સુરેન્દ્રનગર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 તાપી11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 ડાંગ્સ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 વડોદરા11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010
 વલસાડ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹71,010

Leave a Comment