તારીખ 08-02-2024 ના ચાંદી ના ભાવ : ગુજરાત ના જિલ્લા વાઈજ

ગુજરાત ભારતના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલું એક રાજ્ય છે. તે 28 જિલ્લાઓમાં વિભાજિત છે, જેમાં દરેક જિલ્લાનું પોતાનું મુખ્ય મથક છે. આ રાજ્યમાં અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ગાંધીનગર જેવા મોટા શહેરો તેમજ ભાવનગર, જામનગર, જુનાગઢ, અંજાર, મહેસાણા જેવા નાના શહેરોનો સમાવેશ થાય છે.

આ લેખમાં, આપણે ગુજરાતના બધા શહેરોમાં ચાંદીના દર વિશે ચર્ચા કરીશું. ચાંદી એક મૂલ્યવાન ધાતુ છે જેનો ઉપયોગ ઘરેણાં, વાસણો અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં થાય છે. તેનો ભાવ વિશ્વ બજારમાં ઉપલબ્ધતા અને માંગ પર આધાર રાખે છે.

ગુજરાતમાં ચાંદીના દર શહેરો થોડા અલગ હોઈ શકે છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે તે સમગ્ર રાજ્યમાં સમાન હોય છે. ચાંદીના દરો દરરોજ બદલાય છે, તેથી તાજેતરના દરો જાણવા માટે તમારે સ્થાનિક સોના-ચાંદીની દુકાનનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

gold rate today

શહેરતારીખકિંમત
 અમદાવાદ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 અમરેલી09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 આનંદ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 અરવલ્લી09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 ભરૂચ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 ભાવનગર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 બોટાદ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 છોટા ઉદેપુર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 દાહોદ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 દેવભૂમિ દ્વારકા09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 ગાંધી નગર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 ગીર સોમનાથ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 હિંમતનગર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 જામનગર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 જુનાગઢ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 ખેડા09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 કચ્છ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 મહીસાગર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 મહેસાણા09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 મોરબી09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 નર્મદા09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 નવસારી09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 પાલનપુર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 પંચ મહેલ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 પાટણ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 પોરબંદર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 રાજકોટ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 સુરત09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 સુરેન્દ્રનગર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 તાપી09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 ડાંગ્સ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 વડોદરા09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550
 વલસાડ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹70,550

Leave a Comment