તારીખ 09- 02- 2024 ના શાકભાજી ના ભાવ જુઓ અહીંયા

શું તમે તમારા રસોઈઘર માટે તાજા અને સ્વાદિષ્ટ શાકભાજી શોધી રહો છો પરંતુ બજાર ભાવ વિશે ચિંતિત છો? ચિંતા કરશો નહીં! આ લેખમાં, અમે તમને ગુજરાતમાં તાજા શાકભાજીના નવીનતમ બજાર ભાવ વિશે માહિતી આપીશું.

અમે તમને શ્રેષ્ઠ ડીલ્સ શોધવામાં મદદ કરીશું જેથી તમે તમારા બજેટમાં તમારા પરિવાર માટે સ્વાસ્થ્યપ્રદ અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન બનાવી શકો. શાકભાજી ખરીદી કરતી વખતે શ્રેષ્ઠ સલાહ અને ટિપ્સ માટે વાંચન ચાલુ રાખો!

તારીખ 09- 02- 2024 ના શાકભાજી ના ભાવ


Vegetable
Wholesale PriceRetail PriceShopping MallUnits
Onion Big₹26₹30 – 33₹31 – 431kg
Onion Small₹52₹60 – 66₹62 – 861kg
Tomato₹28₹32 – 36₹34 – 461kg
Green Chilli₹49₹56 – 62₹59 – 811kg
Beetroot₹35₹40 – 44₹42 – 581kg
Potato₹30₹35 – 38₹36 – 501kg
Raw Banana (Plantain)₹8₹9 – 10₹10 – 131kg
Amaranth Leaves₹11₹13 – 14₹13 – 181kg
Amla₹70₹81 – 89₹84 – 1161kg
Ash gourd₹24₹28 – 30₹29 – 401kg
Baby Corn₹53₹61 – 67₹64 – 871kg
Banana Flower₹17₹20 – 22₹20 – 281kg
Capsicum₹48₹55 – 61₹58 – 791kg
Bitter Gourd₹30₹35 – 38₹36 – 501kg
Bottle Gourd₹27₹31 – 34₹32 – 451kg
Butter Beans₹44₹51 – 56₹53 – 731kg
Broad Beans₹41₹47 – 52₹49 – 681kg
Cabbage₹20₹23 – 25₹24 – 331kg
Carrot₹42₹48 – 53₹50 – 691kg
Cauliflower₹28₹32 – 36₹34 – 461kg
Cluster beans₹44₹51 – 56₹53 – 731kg
Coconut₹38₹44 – 48₹46 – 631kg
Colocasia Leaves₹15₹17 – 19₹18 – 251kg
Colocasia₹28₹32 – 36₹34 – 461kg
Coriander Leaves₹12₹14 – 15₹14 – 201kg
Corn₹25₹29 – 32₹30 – 411kg
Cucumber₹24₹28 – 30₹29 – 401kg
Curry Leaves₹27₹31 – 34₹32 – 451kg
Dill Leaves₹11₹13 – 14₹13 – 181kg
Drumsticks₹90₹104 – 114₹108 – 1491kg
Brinjal₹27₹31 – 34₹32 – 451kg
Brinjal (Big)₹23₹26 – 29₹28 – 381kg
Elephant Yam₹28₹32 – 36₹34 – 461kg
Fenugreek Leaves₹10₹12 – 13₹12 – 171kg
French Beans₹50₹58 – 64₹60 – 831kg
Garlic₹289₹332 – 367₹347 – 4771kg
Ginger₹105₹121 – 133₹126 – 1731kg
Onion Green₹44₹51 – 56₹53 – 731kg
Green Peas₹80₹92 – 102₹96 – 1321kg
Ivy Gourd₹25₹29 – 32₹30 – 411kg
Lemon (Lime)₹72₹83 – 91₹86 – 1191kg
Mango Raw₹72₹83 – 91₹86 – 1191kg
Mint Leaves₹4₹5 – 5₹5 – 71kg
Mushroom₹84₹97 – 107₹101 – 1391kg
Mustard Leaves₹15₹17 – 19₹18 – 251kg
Ladies Finger₹37₹43 – 47₹44 – 611kg
Pumpkin₹19₹22 – 24₹23 – 311kg
Radish₹29₹33 – 37₹35 – 481kg
Ridge Gourd₹28₹32 – 36₹34 – 461kg
Shallot (Pearl Onion)₹37₹43 – 47₹44 – 611kg
Snake Gourd₹29₹33 – 37₹35 – 481kg
Sorrel Leaves₹16₹18 – 20₹19 – 261kg
Spinach₹10₹12 – 13₹12 – 171kg
Sweet Potato₹39₹45 – 50₹47 – 641kg

Leave a Comment